Skip to main content

Alumni

 

Name From To
Mr. Saurabh 24.4.2002  
Ms. Kuntal Mishra 8.5.2002  
Mr. U C Dumka 26.3.2002 1.1.2009
Ms. Arti Goyal 13.8.2003  
Mr. Amitava Roy 23.7.2004  
Ms. Ramanpreet Kaur 30.7.2004  
Mr. Manas Ranjan Sama 1.11.2005 28.10.2011
Ms. Neelam Panwar 1.5.2005 31.8.2011
Mr. C.Eswaraia 13.7.2006 8.11.2013
Mr. Pankaj Kumar 18.7.2006 10.12.2010
Mr. Rupak Roy 12.7.2006 17.10.2013
Km. Himali Joshi 28.7.2007 29.11.2011
Dr. Atul Kumar Srivastava 3.8.2007 6.6.2008
Ms. Bindu Rani 1.8.2007 8.11.2012
Mr. Ramkesh Yadav 1.8.2007 25.2.2015
Mr. Brajesh Kumar 6.8.2007 21.7.2015
Akash Priya 21.9.2007  
Mr. I. Kishore Kumar Reddy 8.7.2008  
Mr. Bura Giridhar 13.8.2008 24.8.2009
Ms. Neha Gupta 1.8.2008 20.7.2009
Mr. Ravi Joshi 4.8.2008 5.8.2014
Mr. Devesh Path Sariya 1.8.2008 21.8.2015
Mr. K Kalyan Kumar 1.8.2008 3.6.2010
Mr. Chrispia Karthick 12.12.2008 21.7.2011
Ms. Haritma Gaur 4.8.2008 1.3.2013
Mr. Bhupendra C S Chauhan 3.7.2009  
Km. Rasmi Uniyal 15.7.2009 21.6.2011
Mr. Sanjeev Kumar Tiwari 25.5.2009 31.10.2009
Mr. Krishan Kumar Shukla 1.7.2009 18.7.2016
Mr. Sumit Kumar Jaiswal 13.7.2009 30.6.2016
Ms. Archna Saom 21.7.2009 10.12.2015
Mr. Pradeep Kumar Kayshap 10.8.2010 30.9.2014
Mr. Piyush Bhardwaj 12.8.2010 25.11.2016
Mr. Subhash Bose 12.8.2010 24.6.2012
Mr. Jai Bhagwan 12.8.2010  
Mr. Anuj Kumar 10.8.2010 4.4.2011
Dr. Shivraj Sahai 1.11.2010 31.1.2013
Ms. Neha Sharma 26.7.2011 8.6.2018
Mr. Suvendu Rakshit 27.7.2011 26.12.2011
Mr. Raman Solaki 31.3.2011  
Mr. Abhishek Paswan 27.7.2011 26.7.2018
Mr. Subhajeet Karmakar 26.7.2011 3.7.2018
Ms. Sumana Nandi 1.6.2011 4.10.2013
Dr. Navin Chandra Joshi 14.9.2011 11.4.2014
Ms. Arti joshi 23.7.2012 10.5.2019
Mr. Bharat Kumar Year 3.4.2012 17.5.2013
Ms. Aabha Monga 1.8.2012 31.7.2019
Mr. Parveen Kumar 31.7.2012 30.7.2019
Dr. Sanjay Kumar 16.10.2012 22.5.2013
Ms. Aditi Agarwal 24.7.2012 8.9.2016
Mr. Mukesh Kumar Vyas 2.8.2013 1.8.2018
Ms. Mridweeka Singh 5.8.2013 13.9.2019
Mr. Avrajit Bandyopadhyay 11.10.2013
Dr. Tapaswani Sarangi 7.4.2013 17.4.2014
Dr. Prashanth Mohan 13.10.2014 17.9.2015
Ms. Piyali Saha 11.8.2014 3.11.2017
Ms. Ekta Sharma 11.8.2014 3.11.2017
Dr. Arun Kumar Awasthi 21.4.2014 22.9.2014
Dr. Ashish Raj 15.4.2014  
Ms. Vidushi Sharma 11.8.2014 24.7.2015
Mr. Surendra Vikram Singh 7.8.2015 8.7.2016
Dr. Srabanti Ballav 18.6.2015 15.6.2019
Ms. Alka Mishra 11.5.2015 3.5.2017
Dr. Sarvan Kumar 20.6.2016 20.6.2018
Dr. Tapas Baug 11.7.2017 29.10.2017
Mr. Mohan Singh 4.8.2017 1.11.2018
Name Last Position Held From To
Shri G. Ram      
Dr. Sant Kumar Gupta Engineer 'D'    
Shri Sohan Lal Nautyal Enineering Assistant 'D'    
Shri Diwan Sigh Rawat Scientific Assistant 'D'    
Shri Govind Ram Assistant    
Shri Kanti Ballabh Joshi Assistant    
Smt. Savitri Devi Attendant 'C'    
shri Kamal Kishore Nainwal Scientific Assistant 'D'    
Shri Ramesh Chandra Pant Engineering Assisitant 'D'    
Shri Til Ram Lab Attendant 'C'    
Shri Harendra Singh Bisht Scientific Assistant 'D'    
Dr. Krishnanand Sinha Scientist 'E'    
Shri Naveen Kishore Scientific Assistant 'D'    
Smt. Nirmala Dhaila UDC    
Shri Vijay Singh Bisht      
Dr. Basant Ballabh Sanwal Scientist 'E'    
Shri Shyam Bihari Tyagi Sr. Scientific Assoc.    
Shri Jaman Sigh Karki Attendant 'C'    
Shri Lalit Mohan Pathak Sr. Scientific Assoc.    
Shri Pratap Singh Bhaisora Driver 'C'    
Dr. Pitamber Pant Scientist    
Shri Bhagwat Singh Negi Sr. Engineering Assoc.    
Smt. Asha Tiwari Office Supritendent    
Sri Harish Chandra Harbola Sr. Engineering Assistant    
Shri Krishna Gopal Gupta Engineer 'E'    
Shir Deep Chandra Pant Sr. Scientific Assoc.    
Prof. Ram Sagar Director    
Shri Tanmay Bhattacharyya Registrar    
Shri Khim Ram      
Shri Kundan Singh Bisht AAO    
Shri Ganesh Datt Joshi Sr. Engineering Assoc.    
Shri Anil Kumar      
Shri Girish Chandra Giri Sr. Engineering Assistant    
Shri Ram Lal Sr. Engineering Assistant    
Shri Diwan Ram Arya LDC    
Shri G.C. Badhani Attendent 'C'    
Shri Paramatma Sharan Yadav Sr. Engineering Assoc.    
Shri Bhuwan Chandra Arya PA    
Shri Lalit Lal Sah Attendent 'B'    
Dr. Mahendra Singh Scientist 'E'    
Dr. Umashankar Chaubey Scientist 'D'